Grupul tinta va fi format din 241 studenti, din care 25 proveniti din mediul rural si 61 femei, care vor beneficia de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa. 174 de studenti (72,2%) din totalul GT, din care 17 studenti proveniti din mediul rural si 4 femei, vor dobandi o calificare la incetarea calitatii de participant. 85 de studenti (35,27%) din totalul GT, din care 10 studenti proveniti din mediul rural si 10 femei, isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant. 27 studenti (11,2%) din totalul GT vor urma studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant.

Grupul tinta de 241 studenti, va fi format din studentii ANMB de la specializarile: Inginerie si management naval si portuar – Licenta si Masterat, Navigatie si transport maritim si fluvial – Licenta, Electromecanica – Licenta, Electromecanica navala – Licenta, Sisteme electromecanice navale – Masterat, Stiinte nautice – Masterat si Managementul sistemelor logistice – Masterat.

– vor fi selectati cu prioritate studentii din anii III, IV (licenta) si de la cursurile universitare de masterat, de la toate specializarile, astfel incat la finalizarea proiectului si finalizarea studiilor acestia sa aduca plus-valoare cat mai repede pe piata muncii;

– vor avea prioritate la recrutare studentii ce provin din mediu rural (inclusiv cei din localitati cu mai putin de 10000 de locuitori) in proiect vor fi inclusi un numar de 25 de studenti ce provin din mediul rural; astfel, categoria studentilor din mediul rural reprezinta 10,37% din numarul de studenti din grupul tinta al proiectului;

– se va avea in vedere respectarea egalitatii de sanse si non-discriminarii; astfel, propunerea de proiect prevede accesul persoanelor de gen feminin in grupul tinta, acestea reprezentand 25,31% din total; procentul este unul scazut deoarece doar la cinci specializari din cele zece de la care va fi recrutat grupul tinta sunt femei;

Grupul tinta va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de gen (nu se va realiza nicio diferenta intre barbati si femei), tratament egal de sanse, accesibilitatii si nondiscriminarii (indiferent de sex, religie sau credinta, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata).