Activitatea de consiliere a studenților selectați în grupul țintă a proiectului POCU 133383: ”STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV”, a debutat în luna noiembrie 2020, cumulând până la sfârșitul lunii martie 2021 un număr total de 190 de studenți, consiliați și orientați profesional de către experți specializați din cadrul ANMB (P1).

Activitatea de consiliere și orientare profesională vizează identificarea aptitudinilor de muncă ale grupului țintă, evaluarea personalității vocaționale cu ajutorul instrumentelor specifice psihologiei și corelarea rezultatelor cu informații specializate despre piaţa muncii. Tematica activităților de consiliere este centrată pe elemente concrete privind managementul timpului, managementul stresului, tehnicile de găsire a unui loc de muncă și gestionarea unei aplicații sau a unui interviu (prin elaborarea unui CV și a unei scrisori intenție cu impact sau prin practicarea jocurilor de rol pentru exersarea interviului de angajare).

Practic, activitatea de consiliere a fost organizată în ședințe individuale și de grup (maxim 15 studenți) în cadrul cărora studenții din grupul țintă au fost în prima etapă evaluați prin aplicarea unor baterii de teste/chestionare de interese/aptitudini specializate, care au permis elaborarea unui plan individual de intervenție și acțiune cu referire la profilul vocațional pentru asigurarea orientării profesionale.

Activitatea de consiliere și orientare profesională va continua și în perioada următoare, urmărind în mod sistematic creșterea șanselor studenților din grupul țintă de a găsi un loc de muncă corespunzător aspirațiilor profesionale, pregătirii profesionale în acord cu dinamica ofertei de locuri de muncă existente pe piaţa muncii în industria navală.