La încheierea anului 2021, bilanțul proiectului POCU 133383 „Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv” (POCU/626/6/13/133383), implementat de Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” în parteneriat cu Asociația ”Noul Val” este unul pozitiv și plin de satisfacții, în deplină conformitate cu rezultatele și livrabilele asumate prin planul de implementare aprobat.

În anul 2022, vom continua susținut cu organizarea stagiilor de practică pentru studenții din grupul țintă, dar și cu organizarea unor activități de diseminare și stimulare a angajării studenților în domeniul naval și portuar, prin crearea ”Centrului educațional colaborativ pentru activitățile de practică desfășurate în industria maritimă – CEPIM”.

La cumpăna dintre ani, colectivul de implementare a proiectului POCU 133383 „Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv” urează partenerilor și colaboratorilor un An nou fericit, plin cu sanătate, bucurii și multe împliniri!

La multi ani 2022!