Studenții Academiei Navale ”Mircea cel Batran” aflați în practică de specialitate în cadrul proiectului POCU 133383 – ”Stagii de practică inovative” la centrul de practică organizat la SC Lion Shipping&Chartering au avut ocazia completării cunoștințelor teoretice de specialitate cu noțiuni practice privind agenturarea navelor, serviciile pentru marfă și activitățile de brokeraj.

 

Astfel, pe parcursul a 2 săptămâni, sub coordonarea experților în domeniu din cadrul societății, studenții și-au format deprinderi practice privind managementul serviciilor de agenturare și brokeraj, logistica serviciilor de transport fluvial și maritim, respectiv organizarea serviciilor de forwarding pentru marfă, cu aplicații practice în porturile maritime Constanța, Midia și Mangalia.