Activitatea de consiliere a studenților selectați în grupul țintă din cadrul proiectului POCU 133383: ”STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV”, continuă și în noul an universitar prin organizarea de ședințe individuală și de grup de consiliere și de orientare profesională, susținute de către experți specializați din cadrul ANMB (P1).

Activitatea de consiliere și orientare profesională vizează identificarea aptitudinilor de muncă ale grupului țintă, evaluarea personalității vocaționale cu ajutorul instrumentelor specifice psihologiei și corelarea rezultatelor cu informații specializate despre piaţa muncii din domeniul naval și portuar.