Proiectul POCU 133383 ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”, descris în cifre, după 10 luni de implementare: 374 studenți selectați în grupul țintă, 323 studenți consiliați, 264 studenți școlarizați în competențe antreprenoriale și digitale și 199 studenți au efectuat practica de specialitate la agenți economici din industria navală și portuară.

 

Rezultatele obținute de instituțiile partenere, Asociația „Noul Val” și Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, depășesc astfel țintele de performanță stabilite prin planul de management și confirmă atât interesul și implicarea studenților, cât și contribuția echipei de implementare în raport cu rezultatele planificate.

 

Selecția grupului țintă și activitățile de organizare a consilierii și a stagiilor de practică, vor continua în mod susținut și în noul an de invățământ, după reluarea cursurilor.

 

În perioada imediat următoare, echipa de implementare va urmări crearea „Centrului educațional colaborativ pentru activitățile de practică desfășurate în industria maritimă – CEPIM” în cadrul ANMB și dezvoltarea platformei de comunicare cu mediul economic, in vederea facilitării inserției studenților pe piața forței de muncă.