Înca doua serii de studenți ai ANMB au absolvit cursul de „Proiectare asistată AUTOCAD” în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”.

 

În cadrul activităților didactice planificate, studenții și-au format competențe, abilități și deprinderi practice privind tehnicile de proiectare și desenare asistata în platforma software AUTOCAD.