In data de 29.06, la sediul Academiei Navale a avut loc festivitatea de acordare a diplomelor de absolvire a cursului de competențe antreprenoriale, organizat de Asociația Noul Val, pentru studenții grupului țintă selectat din ANMB, în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”.

 

Cursul a fost absolvit cu diploma recunoscută ANC, de către 70 de studenți înmatriculați, în cadrul primelor patru serii de instruire și a vizat dezvoltarea competențelor antreprenoriale, in corelație cu necesităţile solicitate de piata muncii și cu experți în domeniu.