Începând cu 05 aprilie 2021, în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”, va fi demarată organizarea stagiilor de practică, în cadrul subactivității 4.4, ”Planificarea, organizarea și desfășurarea stagiilor de practică”.

Stagiile de practică se adresează celor 241 studenți aparținând grupului țintă al proiectului și au ca obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul naval și portuar pentru facilitarea inserției absolvenților pe piața forței de muncă.

În perioada imediat următoare, studenții care au fost selectați în grupul țintă și care au parcurs procesul de consiliere și orientare profesională vor fi programați pe serii, pentru a participa la stagii de practică la următoarele centre de practică: SC Lion Shipping SRL, SC Grup Servicii Petroliere SA, SC Coremar SA, Șantierul Naval Constanța, Administrația Canalelor Navigabile și SC IHM Survey & Inspection SRL.

Componența seriilor este publicată pentru consultare pe platforma adl a proiectului: http://adl.anmb.ro/practica-inovativa și va fi comunicată individual studenților, împreună cu detaliile organizatorice. Stagiul de practică constă în parcurgerea a 80 de ore de instruire practică în centrele organizate (2 săptămâni, 8 ore/zi) și se va finaliza cu evaluarea participanților, pe baza proiectelor de practică elaborate sub coordonarea experților consilieri.