ANUNT INTENTIE POCU

Demarare Activitate: A.5 Organizarea si desfasurarea unor activitati inovatoare privind tranzitia de la scoala la viata activa

In cadrul activitatii A3.1 – Consiliere si orientare profesionala – material prezentare consiliere de grup – etapa II

Activitatea de consiliere a studenților selectați în grupul țintă a proiectului POCU 133383: ”STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV”

Activitatea de consiliere la raport (!)

Demarare cursuri „Competențe Antreprenoriale”!

02.04.2021 – Demarare cursuri „Proiectare asistată AUTOCAD”!

02.04.2021 – Organizare stagii practică!

07.04.2021 – Incepand cu data de 05.04, prima serie de cursanți a început cursul de ”Antreprenoriat” organizat pentru studenții grupului țintă selectat din ANMB, în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”.

09.04.2021 – Centrul de practică organizat la Administrația Canalelor Navigabile în cadrul proiectului POCU 133383 – STAGII DE PRACTICA INOVATIVE

16.04.2021 – AUTOCAD – prima serie de studenți instruiți!

19.04.2021 – Stagiile de practică continuă să se deruleze conform planificării în centrele de practică organizate de partenerii proiectului POCU 133383 ”Stagii de practică inovative”

25.04.2021 – Studenții Academiei Navale ”Mircea cel Batran” aflați în practică de specialitate în cadrul proiectului POCU 133383 – ”Stagii de practică inovative”

09.05.2021 – Practica studenților ANMB recrutați în grupul țintă al proiectului POCU 133383 – ”Stagii de practică inovative” continuă în centrele de practică organizate în cooperare cu partenerii proiectului

09.05.2021 – În seria a 2-a de practică derulată în cadrul centrului de practică organizat în parteneriat cu Administrația Canalelor Navigabile S.A., studenții ANMB din cadrul grupului țintă al proiectului POCU 133383 – ”Stagii de practică inovative” au continuat pregătirea de specialitate în domeniul operării navale pe ape interioare

30.05.2021 – Practica studenților ANMB selectați în grupul țintă al proiectului POCU 133383 – ”Stagii de practică inovative” continuă cu organizarea seriei nr. 3 la centrul de practică organizat la Administratia Canalelor Navigabile

30.05.2021 – La centrul de practică organizat la SC Grup Servicii Petroliere, studenții recrutați în cadrul seriei nr. 3 a grupului țintă din proiectul POCU 133383 – ”Stagii de practică inovative”, au continuat activitățile practice în domeniul logisticii maritime offshore

14.06.2021 – Înca doua serii de studenți ai ANMB au absolvit cursul de „Proiectare asistată AUTOCAD” în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”

14.06.2021 – Festivitate absolvire cursuri Antreprenoriat

14.06.2021 – Festivitate absolvire cursuri competențe digitale

02.07.2021 – Festivitatea de acordare a diplomelor de absolvire a cursului de competențe antreprenoriale

03.07.2021 – Festivitatea de acordare a diplomelor de absolvire a cursurilor de dezvoltare a competențelor digitale

16.07.2021 – Seria nr. 7 de cursanți a finalizat cursul de Antreprenoriat

02.08.2021 – Seria nr. 8 a finalizat programul de specializare antreprenorială iar seria nr. 9 de cursanți a demarat cursul de Antreprenoriat

02.08.2021 – În luna iulie, 19 studenți ai ANMB au absolvit componenta 2 de instruire în cadrul proiectului POCU 133383

16.08.2021 – Proiectul POCU 133383, descris în cifre, după 10 luni de implementare

27.09.2021 – În luna septembrie 2 noi serii au absolvit cursurile de formare a competențelor antreprenoriale