PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axă prioritară: 6: Educație și competențe

Prioritate de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect: STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV

Nr. contract finanțare: POCU/626/6/13/133383

Regiunea de implementare: Sud Est

BENEFICIAR:

ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:

ACADEMIA NAVALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN”