Începând cu 05 aprilie 2021, în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”, va fi demarată subactivitatea 3.2 – ”Dezvoltarea competentelor transversale si formarea de competenţe antreprenoriale, in corelație cu necesităţile solicitate de piata muncii”. Subactivitatea se adresează celor 241 de studenți selectați în grupul țintă și vizează organizarea cursului de formare inițială „Competente Antreprenoriale”.

Cursul va fi acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și va fi recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, iar la absolvire studenții vor primi certificat cu diplomă de specializare. Cursul va avea o durata de 40 de ore și va fi organizat pe 10 serii în perioada aprilie-martie 2022, cu o componență de 24-25 studenţi/grupă, selectați din grupul țintă.

Cursul va aborda o tematica diversă precum: identificarea de oportunități pentru activități personale/profesionale/de afaceri; evaluarea contextului legislativ; managementul afacerii; managementul comunicării; gestionarea procesului de negociere; managementul echipei; management financiar; managementul riscului; managementul afacerii; planificarea afacerii.

În perioada imediat următoare, studenţii care au fost selectați în grupul țintă și care au parcurs procesul de consiliere și orientare profesională vor fi programați pe serii, pentru a participa la cursul de „Competente Antreprenoriale” . Componența seriilor va fi comunicată individual studenților și va fi publicată prin platforma adl a proiectului: http://adl.anmb.ro/practica-inovativa (pentru consultare accesați linkul direct: https://adl.anmb.ro/mod/folder/view.php?id=28979).

Locația desfășurării cursului va fi stabilită de beneficiarul proiectului, Asociația ”Noul Val” și va fi comunicată participanților, odată cu planificarea seriilor și programul orar.