Demarare Activitate: A.5 Organizarea si desfasurarea unor activitati inovatoare privind tranzitia de la scoala la viata activa cu subactivitatile

A.5.1 – Crearea unui Centru de practica in institutia de invatamant ”Centrul educational colaborativ pentru activitatile de practica desfasurate în industria maritima”

A.5.3 Crearea unei platforme de comunicare cu mediul economic

Implementarea Subactivitatii A.5.1- In cadrul acestei subactivitati se va realiza instruirea practica a 241 de studenti, având ca obiectiv dezvoltarea competentelor digitale cu accent pe echipamente, programe software si aplicatii folosite de angajatori pe piata muncii. Instruirea se va realiza pentru doua componente de instruire, studentii putând opta pentru una din aceste componente.

Componenta 1 de instruire(CI1) va asigura completarea cunostintelor studentilor în domeniul IT, cu accent pe formarea abilitatilor si competentelor de proiectare si desenare asistata(AUTOCAD),competente care nu sunt incluse si parcurse în planurile de învatamânt desfasurate de catre P1.Pentru CI1 se va apela la utilizarea infrastructurii TIC existente deja la P1.Pentru realizarea CI1 vor fi angajati 2 experti în domeniul competentelor digitale; Componenta 2 de instruire(CI2) va avea ca obiectiv formarea de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulata,în special pentru sectoarele economice cu potential competitiv identificate în zona Dobrogei

Implementarea Subactivitatii A.5.3- In cadrul acestei subactivitati va fi proiectata si realizata o platforma online pentru informare si comunicare între cei trei actori care participa la stagiile de practica: mediul academic, mediul economic si studenti/absolventi. S-a discutat despre proiectarea platformei de comunicare cu mediul economic