În seria a 2-a de practică derulată în cadrul centrului de practică organizat în parteneriat cu Administrația Canalelor Navigabile S.A., studenții ANMB din cadrul grupului țintă al proiectului POCU 133383 – ”Stagii de practică inovative” au continuat pregătirea de specialitate în domeniul operării navale pe ape interioare.

 

Astfel, pe parcursul stagiului de practică, studenții îndrumați de mentori de specialitate au fost inițiați în aplicarea procedurilor tehnice și operaționale privind operarea ecluzelor, având oportunitatea familiarizării cu practicile actuale privind gestionarea traficului pe canale interioare.