Centrul de practică organizat la Administrația Canalelor Navigabile în cadrul proiectului POCU 133383 – STAGII DE PRACTICA INOVATIVE – oferă studenților ANMB incluși în grupul țintă, accesul la activitățile practice specifice cadrului instituțional, funcțional și tehnic privind coordonarea traficului naval.

Activitățile se desfășoară sub coordonarea unor tutori de practică specializați din cadrul companiei, contribuind astfel la îmbunătățirea deprinderilor practice ale absolvenților pentru o tranziție eficientă către piața forței de muncă.