In data de 01.07, la sediul Academiei Navale s-a desfășurat festivitatea de acordare a diplomelor de absolvire a cursurilor de dezvoltare a competențelor digitale, organizate de specialiști din cadrul ANMB în cooperare cu Asociația ”Noul Val”, în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”.

 

Cursul de competențe digitale pentru proiectare asistata AUTOCAD a fost absolvit de 68 de studenți din grupul țintă al proiectului, în cadrul a patru serii de instruire, iar cursul de competențe digitale în modelare asistată ANYLOGIC a fost absolvit de către 40 de studenți în cadrul a două serii de instruire.

 

Procesul de instruire în cadrul proiectului POCU 133383 va continua și în perioada următoare pentru studenții din grupul țintă al proiectului, cu obiectivul adaptarii profilului profesional al absolvenților ANMB la cerințele tehnice și tehnologice actuale din piața forței de muncă.