Începând cu 05 aprilie 2021, în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”, va fi demarată organizarea unor cursuri de formare profesională cu accent pe utilizarea TIC și pe dezvoltarea competențelor digitale pentru îmbunătățirea tranziției absolvenților către piața forței de muncă, în cadrul subactivității 5.1, privind crearea ” Centrului educațional colaborativ pentru activităţile de practica desfășurate în industria maritimă”. Cursurile se adresează grupului țintă și au ca obiectiv dezvoltarea competențelor în domeniul IT, cu accent pe formarea abilităților si competențelor de proiectare si desenare asistata (AUTOCAD).

În perioada imediat următoare, studenții care au fost selectați în grupul țintă și care au parcurs procesul de consiliere și orientare profesională vor fi programați pe serii, pentru a participa la cursul de instruire „Proiectare asistată AUTOCAD”.

Componența seriilor, respectiv tematica ședințelor de instruire, vor fi comunicate individual studenților și vor fi publicate pentru consultare pe platforma adl a proiectului: http://adl.anmb.ro/practica-inovativa.

Cursul constă în parcurgerea a 32 ore de instruire practică și va fi organizat în format online, pe platforma adl, (https://adl.anmb.ro/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=33438), în intervalul orar 16.00-19.00.