ANUNT INTENTIE POCU

Demarare Activitate: A.5 Organizarea si desfasurarea unor activitati inovatoare privind tranzitia de la scoala la viata activa

In cadrul activitatii A3.1 – Consiliere si orientare profesionala – material prezentare consiliere de grup – etapa II

Activitatea de consiliere a studenților selectați în grupul țintă a proiectului POCU 133383: ”STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV”

Activitatea de consiliere la raport (!)

Demarare cursuri „Competențe Antreprenoriale”!

Demarare cursuri „Proiectare asistată AUTOCAD”!

Organizare stagii practică!

Incepand cu data de 05.04, prima serie de cursanți a început cursul de ”Antreprenoriat” organizat pentru studenții grupului țintă selectat din ANMB, în cadrul proiectului POCU 133383: ”Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”.

Centrul de practică organizat la Administrația Canalelor Navigabile în cadrul proiectului POCU 133383 – STAGII DE PRACTICA INOVATIVE